Ελληνική Έκδοση  
Κλείσιμο
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΩ
ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΟΧΗΣ
Δείτε τις προσφορές μας
OFFERS
54978
ULtra Frame Pool 732X366X132 with Sand Filter, security ladder, cover, ground sheet, deluxe maintanence kit, skimer, volley ball set, instructional dvd
Price: € 1,699
28352/54982
ULTRA FRAME POOL 549 Χ 274 Χ 132 rectangular
w/Sand Filter 1200gal/h,
Ladder,
Cover,
Ground Sheet,
Instructional dvd
Price: € 1,099
58980
Rectangular Frame Pool 260cm X 160cm X 65cm
Filter # 58604 can be purchased separately..
Price: € 109
54962
Woodgrain Pool 508cm X 124cm,
Sand Filter pump 1200gal/h,
ladder,
ground cloth,
deluxe maintanance kit,
skimmer
dvd
Price: € 1,549
28218
Metal Frame Pool 366X100 with filter pump and ladder
Price: € 259
68631
INTEX Electric Outboard
forward and reverse
Price: € 185
57986
Oval Frame Pool 732cm X 366cm X 122cm
Filter pump,
Ladder,
Cover,
Ground Cloth,
Deluxe maintanance kit w/skimmer,
Volleyball set,
Instructional dvd*BOX IS DAMAGED (BUT PRODUCT IS IN TACT)*
Price: € 709
56942
Metal Frame Pool 457cm X 91cm
w/Filter pump
Lader,
cover,
ground cloth,
skimer,
maintanence kit
Instructional dvd
Price: € 349
54914
Easy Set Pool 4.57 X 0.91
with Filter Pump 3,785 liters/hour
Ladder,
Cover,
Ground Sheet,
Instructional DVD
Price: € 189
56912
Easy Set Pool 457cm X 122cm
w/Filter pump,
Ladder,
Cover,
Ground cloth,
Maintanance kit,
Skimer
Instructional dvd
Price: € 299
 
 
 
©2015 Intex | All rights reserved