Φίλτρα Άμμου
Videos Manual

Το Krystal Clear σύστημα τής Intex καθαρισμού νερού, με την τεχνολογία Hydro Aeration είναι ένας πραγματικός νεοτερισμός με την παρουσία τής επαναστατικής τεχνολογίας Hydro Aeration.

Φίλτρο/αντλία Άμμου Krystal ClearTM
Κωδικός: IN-28652
Τιμή:
€ 549.00

Φίλτρο Άμμου 12.0m3/ώρα (3200 γαλ/ώρα) 0.75hp (220-240 Volt).