Κροκιδωτικά

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού μέσα από την κατάλληλη χρήση των απολυμαντικών/χημικών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της ζωής και την εμφάνιση της πισίνας / spa σας, καθώς και για την διασφάλιση, υγιούς και ασφαλούς νερού.

Κροκιδοτικό υγρό
Κωδικός: CH-M-FLOG01KG
Τιμή:
€ 7.50

Flocculant liquid water cleaner
Dossage: Initial treatment 10% / m3 of water. Maintenance: 2.5 – 5 gr /m3 of water every 3-7 days. Do not overdose!
Package of 1 Kg