ΧΗΜΙΚΑ

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού μέσα από την κατάλληλη χρήση των απολυμαντικών/χημικών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της ζωής και την εμφάνιση της πισίνας / spa σας, καθώς και για την διασφάλιση, υγιούς και ασφαλούς νερού.

Επισκευή Πισίνας
Χλώρια - Τρίχλωρο ταμπλέτες 200gr
Χλώρια - Δίχλωρο 56 Κόκκος
Χλώρια - Υγρό Χλώριο
Χλώρια - Οξυγόνο ταμπλέτες & Κόκκο
Αλγειοκτόνο - Melclor Adbac
PH - PH(-) Minus σε κόκκο
PH - PH(+) Plus σε κόκκο
Κροκιδωτικά
Αποσκληρηντικά
Καθαριστικά
Αλάτι μη Ιοδιούχο Ηλεκτρόλυσης
Αντιδραστήρια
Επισκευή Πισίνας