ΣΩΣΙΒΙΑ

Η σειρά μας Pool School προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σέ τρία βήματα για τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και κολυμβητική ικανότητα με ασφάλεια. Η Intex και πάλι κοντά μας!